obsługa prawna firm

12 maja 2018

Nakładanie kar przez Inspekcję Transportu Drogowego – jak się odwołać?

Inspekcja Transportu Drogowego została powołana do kontroli przestrzegania przepisów w zakresie przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi oraz przestrzegania przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami. Do głównych […]
7 marca 2018

Wysokość maksymalna kar za niewłaściwy transport odpadów.

Transportowanie odpadów obwarowane zostało wieloma przepisami prawa, co jest uzasadnione ze względu na płynące z tego tytułu zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska […]
7 lipca 2017

Zabezpieczenie zapłaty za usługi transportowe

Prowadząc własny biznes zawsze istnieje ryzyko, że trafi się na nieuczciwego kontrahenta, który nie będzie terminowo dokonywał płatności za zrealizowane usługi, a poziom tego ryzyka wcale […]